Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:
Bibelord

Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners lære- setninger - 1.Tim 4, 1

Hvis noen sier til dere: Se, her er Kristus! Eller: Se der er Han! Da tro det ikke. For falske kristus'er og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte - om det er mulig. Men vokt dere! Se Jeg har fortalt dere alt på forhånd. -Mark 13,21-23

 

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Del 1

www.cultlink.com