Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Kenneth Hagin: (1917-2003) Hagin begynte sin tjeneste i Texas i 1934. Tjenesten hans ble tidlig preget av overnaturlige fenomener, slik som "herlighets-skyen": en lysende "sky" som kunne vise seg under møtene. Fra 1949 av opererte Hagin som selvstendig helbredelses -predikant på samme marked som Branham & Co., innen det som i USA kalles "The Post World War II Healing Revival". I 1943 fikk han "salvelsen til å undervise. Hagin fikk i 1952 "salvelse til å være profet". I 1966 slo han seg ned i Tulsa. I 1974 ble RHEMA Bible Training Center dannet, i Tulsa, Oklahoma, USA. 750-800 pastor-studenter uteksamineres hvert år.

Med Kenneth Hagin begynte den moderne trosbevegelsen. Kennet Hagin er svært respektert i alle trosbevegelseskretser og etter hvert også i andre kristne krestser hvor man har åpnet dørene for de moderene strømningene innen kristendommen.