Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Franklin Hall: (1907- )Boken "Atomic Power with God Through Fasting and Prayer" hadde stor innflytelse i karismatiske miljøer og blant helbredelsesforkynnere. Gjennom lang tids faste (10-40 dager), kunne kristne motta en kraftig salvelse som ledet dem til syndfri perfeksjon og udødelighet gjennom stadier av åndelig utvikling. Noe av læren var:

Boken hadde stor innflytelse på bl.a. William Branham, Kathrin Kuhlman og Kennet Hagin i deres helbredelses og evangeliseringskorstog.