Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

William Branham: (1909-) Branham var en ledende skikkelse i etterkrigstidens "helbredelses fornyelse" i USA. Hele livet hans var fyllt med overnaturlige hendelser. En "søyle av ild" stod over han en gang som baby. Som gutt talte en stemme ut av en vind i et tre og sa: "Never drink, smoke, og defile your body in any way, for I have a work for you to do when you get older." Unge Branham opplevde mye overnaturlig før han omvendte seg og ble kristen. Da fortsatt de overnaturlige manifestasjonen. Branham fikk mange budskap og instruksjoner fra "en Herrens engel" som åpenbarte seg for ham en gang i en grotte. Han hadde visjoner der han så inn i framtiden eller tilbake i historien. En ildsøyle viste seg over ham og sa med nesten 4000 tilstede: "As John the Baptist was sent to forerun the First Coming of the Lord Jesus Christ, so you are sent to forerun His Second Coming."

Branham lærte at "treenighets-dogmet" er demonisk, at  slangens sæd befruktet Eva i Edens hage, at han var endetidens "Elijah", at Guds Ord var gitt i tre former, stjernekretsen (zodiac), egyptiske pyramider og skriften.

Branham ble en ledende skikkelse innen "Jesus Only" -bevegelsen / kirken. Hans helbredende virksomhet vekket stor oppsikt, mange ble helbredet.

(les mer om Branham på: http://www.biblebelievers.org/mansent1.htm)