Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Kathrin Kuhlman: (f. 9.mai 1907 - 20. feb 1976):

Hun var en innflytelsesrik evangelist i USA som holdt en rekke helbredelses korstog fra 1940-tallet til ut i 70-årene. Hun hadde et ukentlig TV-program på -60 og -70 tallet kalt "Jeg tror på mirakler"En spesiell katolsk messe ble gitt for henne i Las Vegas. Hun var i følge tidligere jesuittprest Alberto Riviera Vatikanets agent for å penetrere pinsevennene og protestantene gjennom den karismatiske vekkelsen. Hun fikk privat audiens hos paven, 60% av publikummet hennes var Romersk Katolske. Katrin Kulman hadde store overnaturlige evner. Mennesker kunne bli kastet i bakken omkring henne der hun befant seg.