Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

The Manifest Sons og God: Dette er navnet på en bevegelse som vokste fram under ledelse av William Branhams elev John Roberts Stevens, f. 7. august 1917. Han opererte som "apostel" i en menighet i Renado Beach, California fra omkring 1954, og grunnla kulten "The Walk". "The Manifest Sons of God" lærte at en kristen kunne heve seg over alle fysiske lover, like til å gå gjennom vegger, og ble etterhvert nokså kompromittert etter en del "forsøk" i den retning. Men deres lære om "de siste ting" skulle vise seg å få innflytelse i mange kretser. Der lærte de blant annet dette:

Gjennom Branham har bevegelsen røtter i "Heling Revival" -miljøet i USA etter 2.verdenskrig, der Franklins Hall´s okkulte kristendomsforståelse i boken "Atomic Power With God Through Fasting and Prayer" spilte stor rolle, og der også Kenneth Hagin hørte hjemme.

(Stykket om denne bevegelsen er sitert fra boken "Vekkelse eller Villfarelse" av Geir Harald Johannesen)