Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Todd Bentley, Bob Jones og Lakelandvekkelsen

 

På nyttårsaften, før 2008, fortalte «Gud» til Bob Jones at «den tredje bølge kommer.» Todd spurte Bob hva den tredje bølge var. Han fortalte at Toronto var bølge én, Pensacola var bølge to og at den tredje bølge er «Winds of Change» - denne bevegelsen til Gud. Denne bevegelsen vil bli en global bevegelse som reiser med tegn og under over hele verden. Den tredje bølgen er her!

En ny karismatisk vekkelse preget av merkverdige helbredelser og overnaturlige manifestasjoner startet i Lakeland, Florida, i april 2008. I spissen for denne utgytelsen av «tegn og under» står «tatoveringspastoren» Todd Bentley. Vekkelsen har blitt kringkastet over satelitt på GOD-Channel og Internett, og således nådd verden over rekordraskt. Det rapporteres at ilden er svært smittsom. Den spres svært raskt. Helbredelsene som skjer er spektakulære. Flere steder skal døde ha blitt vekket til live og utallige vitnesbyrd om helbredelse blir fortalt. Tusenvis av pastorer og vanlige meninghetsmedlemmer fra en rekke forskjellige kirkesamfunn har oppsøkt møtene for å ta del i vekkelsesilden. Fra Norge var Oase-leder Einar Ekerhovd i Lakeland i pinsehelgen og var da en av de første til å ønske å bringe denne vekkelsen tilbake til Norge.


Torontobevegelsen – den første bølge

Todd Bentley og miljøet i Lakeland oppfatter denne vekkelsen som «Den tredje bølge». Dette begrepet er benyttet tidligere om andre vekkelser, men i denne sammenheng er forståelsen følgende. Toronto-vekkelsen fra 1994 forstås som «Den første bølge». Denne vekkelsen var karakterisert med ukontrollerbar latter og risting og skjelving på bakken, utbrudd av dyrelyder. Torontovekkelsen brøt ut da Randy Clark kom til Toronto Vinyard Airport Church etter invitasjon av pastor John Arnott i januar 1994. Randy Clark hadde vært på møte med Rodney Howard Brown og mottok der «lattersalvelsen» som han brakte den videre til Toronto. Han hadde fått instruks fra «stemmen i hodet» til å «kommandere» menigheten til å le i Jesu navn. «La det boble opp fra magen – Latter kommer som dette: HA – HA – HA – HI – HI – HI» Rodney er også kjent for å be forsamlingen om å la være å be på møtene:- «IKKE BE - dere kan be når dere kommer hjem» . Han kaller seg selv «Hellig Ånd – Bartender» og legger gjerne hendene på pannen og magen til folk og sier «Dobbel dose – Herre – Dobbel dose» og ber folk «gi etter for og ta imot» «ånden».

Rodney Howard Brown tilhørte opprinnelig Ray McCauleys Rhema-kirke i Trosbevegelsen i Sør-Afrika og fikk selv denne latterånden over seg mange år tidligere i Sør Afrika i 1979 – da han var «desperat» og ba intenst om en dypere opplevelse og nærmest truet Gud med å si å «hvis ikke du kommer til meg nå, kommer jeg til deg». Responsen kom imidlertid raskt: «Plutselig falt ilden fra Gud på meg. Den startet ved hodet og gikk rett ned til føttene. Hans kraft brant i kroppen og det fortsatte i tre hele dager. Ut av magen begynte det å strømme en elv av rennende vann. Jeg begynte å le ukontrollerbart og så begynte jeg å gråte og tale i tunger.» Fra boken hans «The touch of God» leser vi videre: «Jeg var så forgiftet av Den Hellige Ånds vin at jeg var bokstavelig talt ved siden av meg selv. Ilden fra Gud strømmet gjennom kroppen og det stoppet ikke.

Denne «ild og latter»-salvelsen tok Rodney med til USA der han ble tatt imot av størrelser innen Trosbevegelsen slik som Kenneth Copeland, Kenneth Hagin og Benny Hinn.

John Arnott fra Toronto-Vinyard-menigheten hadde opplevd Rodney Howard Brown i juni 1993 på et møte Brown holdt hos Kenneth Copeland i Forth Worth, Texas. Senere dette året hadde Rodney H. Brown møte hos «Trosbevegelsens far», Kenneth Hagin i Tulsa. Dit reiste Randy Clark, pastor i Vineyard-menigheten i St-Louis, Missuri. Randy Clark stilte seg opp i forbønnskøen 4 ganger og ble sendt i bakken av Rodneys hånd på pannen. Randy brakte denne salvelsen tilbake til Vinyard-menigheten og John Arnott inviterte han til å holde en møteserie i Toronto-Airport-menigheten i januar 1994. Randy gav sitt såkalte vitnesbyrd og fortalte hvordan han ble sent i bakken av Rodney, hvordan han begynte å le ukontrollert og ble «forgiftet i ånden» - og under dette «vitnesbyrdet» brøt latteren og skjelvingene ut i Torontomenigheten. Så ble møteserien utvidet og pastorer fra hele verden kom til og brakte denne salvelsen videre. Dette oppfattes nå som «Den første bølge». I de senere år har Toronto vært mest kjent for «intimitet med Faderen gjennom soaking» - en kontemplativ bønneform der en «svømmer» i Den Hellige Ånd, marineres. Typisk ligger en på gulvet – kanskje etter å ha mottatt «dobbel-dose» av åndskraft fra en av Arnottene.

Den andre bølgen

Torontovekkelsen bredte seg raskt til England og den angelikanske «Trinity-Church». Dit kom Steve Hill og ble bedt for av en prest der. Steve mottok «salvelsen» og brakte denne til Brownsville Assembly of God i Pensacola, Florida – der pastor John Kirkpatrick tok imot med åpne armer. Denne «Pensacolavekkelsen» oppfattes nå som «Den andre bølge».

John og Carol Arnott har for øvrig flere forbindelsesledd til den klassiske Trosbevegelsen. John Arnott har vært en personlig venn av Benny Hinn fra Hinn startet sin virksomhet i nettopp Toronto, Canada for nå overe 30 år siden. Carol Arnott forteller om hvordan hun ble «zappet» av Hinn og kjente en voldsom elektrisitet gjennom kroppen mens hun lå på gulvet.


Todd Bentley i Toronto

Todd Bentley er Canadier og er leder av Fresh Fire Minestry i Canada. Han har talt en rekke ganger ved Toronto Airport Kristne Fellesskap hos John Arnott. Flere klipp fra Todds taler i Toronto er gjort tilgjengelig på nettstedet Youtube.com.

Todd forteller på disse videoklippene om sine møter med engler. Ved en anledning så han en ild-søyle på plattformen – han hoppet inn i denne og ble ført oppover og oppover. Så befant han seg plutselig på et «himmelsk» operasjonsbord. Der sto 4 engler kledd i menneskeklær omkring han og han fikk inntrykk at de skulle operere ham. Han var festet i bein og armer. Så hørte han den skarpe lyden av en beinsag. Englene sprettet han opp fra halsgropen og ned hele magen så «tarmene for ut» - Todd følte det forferdelig, men følte ingen smerte. Så ble det fylt opp med hvite bokser inn i magen hans. Det skulle symbolisere den nye karakter som Gud skulle inngyte i dem.

I den samme talen forteller Todd hvordan han hørte «stemmen» fortelle at han skulle få et kraftig stevnemøte med ånden på hotellrommet. Todd fikk med seg Randy Clark og noen andre. De kom inn på rommet og et mektig «hellig besøkelsesrom» falt over dem. De ble alle slått i bakken – og gikk inn i visjoner og transer. Todd følte ild fare gjennom han. En av de andre sto på ski i de himmelske fjell. Etter en stund kom en mektig engel med føtter av ild inn i leiligheten, og det begynte å lukte svidd. Innen 12 timer etter dette møtet med «ild-engelen» brant de to hotellrommene som lå 1 og 2 etasjer over det aktuelle hotellrommet ned til grunnen. Todd forklarer dette med at «ild-engelen» hadde steget ned gjennom disse rommene slik at de tok fyr. Han forteller også at han var redd for å få et rykte på grunn av denne hendelsen, og det viste seg at året etter ville ingen bo i rommene over Todd.

Todd Bentley er i høy grad et produkt av Toronto-bevegelsen. Han praktiserer «soaking» og de andre «åndsgavene» fra kjent fra Toronto. John og Carol Arnott, samt Steve Hill og John Kirkpatrick fra Pensacolavekkelsen, har vært i Lakeland og «velsignet» vekkelsen til Todd Bentley.

 

Todd Bentley, seerprofeten Bob Jones og englen Emma.

Todd har også fortalt om andre møter med engler. En av englene ble han introdusert for av Bob Jones, en av «Kansas City-profetene». Heretter følger et utdrag av en artikkel Todd Bentley har skrevet med tittelen «Angelic Hosts».

«La meg nå snakke om en opplevelse med engelen Emma. To ganger spurte Bob Jones meg om denne engelen som var i Kansas City i 1980: «Todd, har du noen gang sett en engel med navnet Emma?» Han spurte meg som om han forventet at denne engelen åpenbarte seg for meg. Overrasket svarte jeg, «Bob, hvem er Emma?» Han fortalte meg at Emma var den engelen som hjalp å fremføde og starte hele den profetiske bevegelsen i Kansas City i 1980-årene. Hun var en moderlig engel som hjalp å oppfostre de profeterende i bevegelsen brøt ut.

Innen noen uker etter at Bob spurte meg om Emma var jeg på en gudstjeneste i Beulah, Nord Dakota. Midt i gudstjenesten var jeg i en samtale med Ivan og en annen person i det Emma kommer gående inn. I det jeg stirret på engelen med åpne øyne sier Herren. «Her er Emma.» Jeg tuller ikke. Hun fløt noen centimetre over gulvet. Det var nesten som Kathryn Khylman i disse gamle videoene da hun bar en hvit kjole og så ut som hun skled over plattformen. Emma så vakker og ung, om trent 22 år gammel – men hun var gammel på samme tid. Hun så ut til å bære visdommen, dyden og hederen fra Ordspråkene 31 i hennes liv.

Hun gled inn i rommet og strålte gnistrende lys og farger. Emma bar vesker og startet å ta gull ut av de. Så, i det hun gikk opp og ned midtgangene i kirken, begynte hun å strø gullstøv på folk. «Gud, hva skjer?» spurte jeg. Herren svarte: «Hun frigir gullet som er både åpenbaringen og finansiell gjennombrudd som jeg gir til denne kirken. Jeg vil at du skal profetere at Emma viste seg under denne gudstjenesten – den samme engelen som åpenbarte seg i Kansas City – som et tegn på at jeg bifaller og slipper løs en profetisk ånd i denne menigheten.» Du forstår, når engler kommer, kommer de alltid med en hensikt. Vi trenger å faktisk spørre Gud hva hensikten er. Innen tre uker etter den besøkelsen hadde kirken gitt meg de største ofringene som jeg noen gang hadde mottat i min tjeneste. Tusenvis av dollar! Tusenvis! Selv om hele fellesskapet bare besto av tre tusen mennesker vitnet pastoren noen uker etterpå at kirkekolekten hadde enten doblet eller tredoblet seg.

Under denne besøkelsen ble pastorkonen (det var en AOG-kirke) fullstendig utslått av Den Hellige Ånd – hun begynte å løpe omkring bjeffende som en hund eller kaklende som en kylling i det en kraftig profetisk ånd kom over henne. I det denne profetiske salvelsen kom over henne begynte hun også å få telefonnummer til komplett fremmede og ringte dem opp på telefonen og profeterte over dem. Hun ville fortelle dem at Gud gav henne deres telefonnummer og at hun ville gi dem kunnskapsord. Komplett fremmede. Så begynte engler å vise seg i kirken.

Jeg tror Emma friga en finansiell og profetisk salvelse på det stedet. Det var den første engelen som jeg har sett i form av en kvinne. Noen engler jeg har sett så ut til å være verken mannlige eller kvinnelige. Emma derimot fremstod som en kvinne som var som en Deborah, som en mor i Zion. Da hun kom, begynte hun å veilede, nære og åpnet opp en profetisk kilde. Folket i kirken begynte å ha transer og visjoner, og pastoren begynte å få kunnskapsord og komme inn i helbredelsestjeneste. Den menigheten opplevde også flere finansielle gjennombrudd enn de noen gang hadde sett før.

Det var et annet møte i Atlanda hvor min kone, Shonnah, så to finansielle engler gå inn i gudstjenesten og helle olje på pastoren. Shonnah visste da at det ville komme finansielle gjennombrudd. Den kvelden skrev to folk sjekker til pastoren på 16000 doller og 17000 dollar, og andre skrev også sjekker til «Fresh Fire» på tusenvis av dollar, som vi brukte til misjon for nasjonene. I tillegg opplevde mange folk store økonomiske velsignelser også. Dagen etter dette englebesøket fikk en kar millioner av dollar utløst til ham, et gjennombrudd han hadde ventet på i omkring 10 år. Alle disse finansielle utløsninger kom fordi min kone så to finansielle engler gå og stå på plattformen. Kan du tenke deg det. Vi trenger å be om at Faderen gir oss finansielle engler som går og står på plattformene. Med assistanse fra engler, vil vi seire og overkomme krigstilstanden som holder tilbake våre finansielle gjennombrudd. Noen av dere vet ikke hvordan en kan bruke engler i forbønn som dette. Dere vet ikke engang om det er OK eller ikke.»


Bob Jones– profeten bak Lakelandvekkelsen

Bob Jones er svært sentral i Lakelandvekkelsen. Bob Jones er født i . . . . xxx og fikk åpenbaringer fra engler allerede før han ble «kristen». Bob Jones var den ledende skikkelsen blant Kansas City - profetene som senere ble en del av Vineyard-menigheten. Bob Jones har tatt Todd Bentley med på åndelige reiser til «den tredje himmel». Dette er et sted der «de onde makter ikke har innflytelse». Bob Jones forteller at han etter egen vilje reiser til «himmelen» daglig, og ved minst en anledning ble Todd Bentley med – de lukket øynene og holdt hverandre i hendene. Todd Bentley forteller selv Det går aldri mer enn noen få dager uten at jeg møter den tredje himmel eller en slags profetisk opplevelse – til tider hender det daglig i månedsvis. Overnaturlige opplevelser har blitt en del av det daglige kristenliv for meg.

Fra nettsiden www.bobjones.org henter vi det følgende:

I det Bob forberedte seg til bønn fredag den 24. mars 2006, gikk han inn i en APG 10.10 type transe. Bobs høyeste åpenbaringer kommer på denne måten. I det besøket startet så Bob noe som syntes å være tolv vanlige menn som kom mot ham. Selv om de så ut som mennesker viste han at det måtte være engler. Den som kom først så ut til å være den ledende og virket som talsmann for gruppen. Han sa, «Mitt navn er «Gjennombrudd» og jeg har nå blitt utpekt til USA.

I om lag 30 minutter delte engelen med Bob historiske hendelser i tidligere vekkelser som skjedde til Guds ære som han var involvert i. Hans jobb var å frigi gjennombrudd og oppvåkning for å initiere en innhøsting ved å fjerne alle hindringer til Guds planer mens andre engler samlet høsten. Engelen sa spesifikt at han hadde vært i USA i om lag 2 år for å legge grunnlaget for den neste vekkelsen. En vekkelse, som han sa, dagens stadier er ikke store nok til å romme når den manifesterer seg fullt.

Engelen «Gjennombrudd» fortsatte å snakke med Bob om Guds endetids-strategi. Vi vil i de dager lære å samarbeid med Guds timeplan når vi ser Guds vinder, Hans engler, som beveger seg på vår vegne. Det vil være samarbeide mellom himmelen og jorden i denne kraftfulle dynamikken (Heb 1:7) Endetidskirken vil lære å samarbeide fullt med de åndelige skarer som er utpekt til oss som venner. Det er vårt ansvar å omhyggelig følge Den Hellige Ånds lederskap for å fullt aktivere enhver åndelig dynamikk og kilde som er tildelt oss. Vi frigir på jorden det vi kjenner i Ånden.

«Forandringsvinder (Winds of Change)» engelen åpenbarte seg for Todd Bentley i Florida den andre dagen i vekkelsen. Todd Bentley ringte Bob Jones, en eldre profet, og snakket med ham i en time om «Florida-vekkelsen» her i Lakeland. Her er notater fra deres telefonsamtale:

På nyttårsaften, før 2008, fortalte «Gud» til Bob Jones at «den tredje bølge kommer.» Todd spurte Bob hva den tredje bølge var. Han fortalte at Toronto var bølge 1, Pensacola var bølge 2 og at den tredje bølge er «Winds of Change» - denne beveglsen til Gud. Denne bevegelsen vil bli en global bevegelse som reiser med tegn og under over hele verden. Den tredje bølgen er her!


Todd Bentley skrev den 16. april 2008 en oppdatering på nettstedet «End Times Prophecy and Vision» (www.etpv.org) under overskriften «Vekkelse og helbredelse i Florida»

Kjære venner. I det jeg skriver dette, er det bare to timer siden, kl 14, at Guds herlighet falt på meg. Jeg har grått og bedt over det som skjer her i Florida. Jeg har helt ærlig aldri følt en slik manifest nærhet før. Folk sier de føler herligheten over 1 mil unna møtene, det er så til å ta å kjenne på. Og basert på hvor absolutt elektrisk disse møtene foregår, kan en bare forsøke å innbille seg hvordan det vil gå i kveld og i møtene som følger. Sammen med mange andre ledere, ber vi om at dette er den neste bølgen som vi alle har ventet på.

Jeg snakket akkurat med Bob Jones igjen, og han fortalte meg flere ting. Først, han hadde ikke ventet at herligheten skulle falle så raskt. For det andre sa Bob at engelen med navnet «Forandringsvinder» (Winds of Change) bringer frem forandringene NÅ, og at denne utgytelsen ville bryte ut internasjonalt.

Han sa denne utgytelsen, den helt følbare helbredelsessalvelsen, er for verden og vil spre seg over alt. (Gud fortalte meg at hver natt på møtene skulle jeg overføre til pastorer , og i det jeg skriver dette har flere hundre pastorer, evangelister og talere allerede kommet.)

For det tredje, sa Bob, og jeg er enig, vi har aldri sett slike merkverdige mirakler. (Nærmere bestemt: arr og brannskader har blitt fjernet kropper, og det er vitnesbyrd om kreft, svulster, døve ører, diabetes, lupus, autisme, og et stort spekter av andre sykdommer og tilstander, alt blir helbredet. Jeg snakker om hundrevis av helbredelser så langt! Det er dramatiske frelsesverk, og himmelsk besøk som kommer spesielt til barna.)


Bob Jones har tidligere sagt dette om «Winds of Change» engler:

Han spurte: Hvilket skattekammer vil dere alle få åpnet der oppe? Og svaret Bob fikk var «Winds of Change englehjelp.» Dette refererer til opplevelser Bob har hatt angående en engel kalt «Forandringsvinder [Winds of Change]». Bob sa at dette var en skatt større en noen natrulig skatt. Bob sa «Alt dere trenger å gjøre er å streve etter hjelp fra denne engelen.»

Bob fortsatte med å si at ordet han husket lød «En vind skulle blåse ut fra Canada i Nordvest, og den skulle komme og slå seg ned i staten Washington., og den skulle komme videre nedover og gjennom hele USA. Bob sa: «Jeg forstår nå hva denne vinden er. Han er en skallet gutt og han har kroppen oppmarkert med tatoveringer, og han har kommet ut av Canada allerede. Og det han gjør sine greier med, nede i Florida, er en engel kalt «Forandringsvinder [Winds of Change]».

Bob sa at det var andre engler der også, som Emma som utvikrer alle slags helbredelser og Grace som utvirker mirakler. Disser er alle forandringsvinder som reiser med ham.

Bob Sa at da han mottok de foregående ord, innså han ikke at de refererte til «Todd Bentley som kom tilbake med englekraft som vi aldri har sett før.»

 

EN ENGEL KALT HELBREDELSESVEKKELSE

Todd Bentley beskriver «Winds of Change» engelen fra Lakelandsom den samme engelen som fulgte helbredelsespastoren William Branham på 1950-tallet. Han skriver om denne engelen i artikkelen «Angelic Hosts»

Jeg så engelen med navnet Helbredelsesvekkelse første gang 5. desember 2000 i Grant´s Pass. Engelen kom til meg igjen i Albany den neste februar. Han sto i kirken med kroppen opp gjennom taket av kirken. Da fortalte Herren meg engelens navn..... Gud åpenbarte også for meg at dette var engelen som var involvert i tjenesten til John Lake, William Branham og John Knox i Scotland.

Denne engelen, sa Herren, er fra Nord-Vest Helbredelsesvekkelsen og manifisterer seg igjen som et tegn på at Gud gjenoppretter «Voice of Healing» vekkelsen og åpner opp gamle brønner.

I vår tjeneste det siste året har denne engelen kommet ofte og ved mange forskjellige anledninger. Når han kommer får jeg en gave – muligheten til å diagnostisere folks sykdommer med min venstre hånd. Til tider bringer engelen kunnskapsord, ... Mange andre folk har også sett eller hatt kontakt med denne engelen på møtene. Og hver gang denne engelen møter opp tar det av med mirakler.

 

TODDS TEOLOGI

Todd Bentley ønsker å åpne menighetens øyne for «englesfæren» og hvordan en kan «frigjøre engler til å oppfylle Guds Ord». Siden menigheten allerede kjenner Jesus ønsker han at fokuset skal flyttes over på englene. Todd ønsker at det skal bli «som i himmelen» her på jorden og at «det er OK å ha besøk av Herren. Det er OK å ha visjoner, transer og møter med engler.» Todd ønsker en stadig høyere herlighet og han forventer alle slags mirakler, helbredelser og også finansielle gjennombrudd. Todd kan fortelle at mange i menigheten har fått nye biler og en person hadde fått millioner av dollar på konto som følge av et finansielt gjennombrudd i en type handel han drev. Videre har mange fått slettet sin kredittkortgjeld. Ved flere tilfeller har edelsteiner og gull manifistert seg og blitt til berikelse for menighetsmedlemmer.

Todd forstår den bevegelsen han er del av som «steinen som ikke var av menneskehånd» som er beskrevet i Daniels bok kapittel 2. Han mener altså at hans bevegelse skal opprette Guds rike på jorden. Han mener også at de som er mot «salvelsen» er antikrist – også forstått som det lille hornet i Daniel 7. For øvrig forkynner også Todd en del sentrale bibelske sannheter slik som omvendelse og Jesu korsfestelse, men det er som vi har sett mikset med store doser engledyrkelse.


TODDS DEMONBESETTELSE

Todd Bentley forteller om hans erfaring med demonbesettelse i et lydklipp hentet fra hans web side og gjort tilgjengelig på http://www.youtube.com/watch?v=HtSK9TyduR4

Todd hadde altså vært kristen noen måneder. Han hadde allerede høy åndelig erfaring og en dramatisk omvendelseserfaring. Han hadde vært med på demonuttrivelser, mottok profetierog talte i tunger flere timer hver dag.

Hver mandag kveld gikk han til katolsk karismatisk messe. Der blant eldre katolske kvinner falt Guds ånd på ham og de sang «crazy» sanger. Todd ble også med i en hjemmegruppe tilknyttet denne katolske menigheten. Der var de en 20-30 mennesker sammen. Lederen for den karismatiske gruppen het «Frenchie» og var «seer profet» på linje med Bob Jones. Frenchie fikk svært presise kunnskapsord om hva slags sykdommer folk hadde og kunne se hvilke demoner som fulgte med når folk kom inn i lokalet. Folk ble helbredet der ved båten han holdt til. «Frenchie» ledet Todd inn i den profetiske tjeneste.

Todd forteller at han var på et slik møte som Frenchie ledet, og de fokuserte på «Åndens gaver». Da hørte Todd «Guds stemme» i hodet som sa: «Gå opp til Frenchie og fortell at du HAR EN DEMON» Todd reagerte: «Hvordan kan jeg ha en demon, jeg er en åndsfylt kristen?» Likevel gikk han opp og hvisket inn i Frenchies øre: «Jeg har en...». I det han skulle si «demon» forteller Todd at hans stemme ble overtatt av en demon. Han mistet kontrollen over stemmen og startet å manifistere en demon – det var ikke lengre hans stemme som kom ut hans munn. Ut kom det besvergelser fra demonens munn. Demonkraften som kontrollerte han kastet Todd ned på gulvet og han begyte å bukte seg som en slange. Han knuste kaffebordet og begynte å ta tak i folk i rommet og kaste de omkring. Mens dette skjer sier han «Jeg elsker Jesus, dette kan ikke skje meg. Jeg har ikke demoner, Jeg elsker Jesus» - og hele tiden forbanner Todd folkene som han elsker og han klarer ikke stoppe.

Frenchie hopper opp på Todd og starter å drive ut ånder. Den første «ånden» som kom ut var «Frykt». Den katolske karismatiske seerprofeten Frenchie fortsetter å «kalle ut» åndene som Todd var besatt med og Todd ble mer og mer vill på gulvet slik at 8 folk måtte holde ham nede. Todd forteller at 25 demoner ble kastet ut av ham den kvelden.

Todd sa til Gud: «Oi – hva handlet alt det om?» - Gud sa: Du var undertrykket – du hadde all slags demonisk bagasje. Du var født på ny i ånden og frelst, men ditt sinn og følelser var det fortsatt åpne dører til det demonisk undertrykkelse. Todd forteller at han tidligere var involvert i det okkulte og Satanisk tilbedelse og det var da han ble frelst at demonen begynte å vise seg i full kraft. Han forteller videre hvordan demonene kom til huset der han bodde med sin mor nattestid og kastet moren rundt i rommet og lagde bråk og leven. Todd Bentley er i hvert fall ikke i tvil om at demonene er reelle etter disse opplevelsene.

For oss skeptikere til Lakelandvekkelsen blir det et spørsmål om vi virkelig har åndelig tillit ikke bare til Todd Bentley og «seerprofeten» Bob Jones, men også om vi kan stole på den katolske karismatiske seerprofeten Frenchie som drev demonutdrivelse. Kan vi stole på Todds «guddommelige stemme» som altså lar Todd være demonbesatt samtidig som han er «frelst». Kan det være at det var de besettende demonene i Todd som også var den «Guds stemme» Todd hørte og som sa at han var demonbesatt?


PROFETI OM LAKELANDVEKKELSEN

En av grunnleggerne av God TV, Wendy Alec, mottok en profeti som omhandler Lakelandvekkelsen. Ut fra denne profetien forståer en at denne vekkelsen regnes som selve Endetidsvekkelsen som tidligere «profeter» også har omtalt.

Jeg følte Herren sa at selv om skandaler og kynisme har erodert på verdens syn på Kirken og på kirken selv, sier Herren at, «Selv på et øyeblikk vil det som kommer ut av Florida tilbakevinne troverdighet og troen på å motta overnaturlige mirakler av en dimensjon som til nå ikke er blitt sett på jorden – selv ikke i et øyeblikk.» sier Herren.

«For Min sønn, Jeg rører i elven, jeg rører i elven. Lyden av en STOR NÅDE,» sier Herren. «Lyden av en STOR NÅDE stiger ned fra Min trone.»

«For selv om dere har ønsket i deres ånd å se denne dagen, og selv om dere har sett dette øyeblikket, skal jeg fortelle dere at dette er bare forberedelsen,» sier Herren. «Dette er bare oppvarmingsfesten. For det dere skal se i dager som kommer skal få selv disse dagene til å blekne.....»

«Og en stor forening skal skje. Og en stor sammensmeltning av bevegelser, en sammensmeltning og forening. En senkning av skillevegger mellom tjenester. Og dette skal være et tegn for dere – dette er det som jeg har hvisket til deres ånd som den store utgytelsen i endetiden.»

«For jeg skal utøse min ånd på karrig grunn, og selv hvor Kirken har klynget seg til det gamle, jeg skal si deg at vinden, Jeg forteller det at den susende vinden som strømmer fra Florida, skal blåse vekk slagget og ilden skal brenne vekk det som er slagg. Og det gamle som ikke tilfredsstiller skal bli borte på et øyeblikk – fart vekk i det det NYE KOMMER.»

«Ja, for dette er en ny flom som blir sluppet løs i Florida. En ny bølge, en ny ild, en ny utgytelse,» sier Herren. «Og jeg forteller deg at dette er bare begynnelsen av hva dere skal se i de kommende dager. For jeg forteller dere at dagene som ligger fore skal være dager da selv om bare skyggen av Mine tjenere faller på noen, så skal de bli helbredet. Og døde skal stå opp.» sier Herren, «Ja, de døde skal stå opp.»

«Men ikke ta feil – DETTE ER ANDERLEDES – en forskjellig salvelse, en forskjellig utgytelse fra det som har gått ut fra denne staten tidligere. Ikke ta feil om dette – dette er en annen sesong og en annen lukt og en annen lyd. Jeg gjør en nyfrisk ting. Jeg gjør EN HELT NY TING. Og nei, nei, nei, du har ikke sett eller berørt eller luktet dette tidligere.»

«Det vil bli en smak. For dette er smak og lyd. En smak og en lyd og en lukt. JA, sier Herren «selv en SMAK skal det bli. Og det er smaken av himmelen. Og det er lyden av stridsvogner. OG lyden av DEN MEKTIGE BRUSENDE VIND. LYDEN AV STOR NÅDE,» sier Herren. «Du skal til og med høre vinden, mitt barn, og Min NÅDE skal komme i vinden. Og Min HERLIGHET skal komme i ilden. Og min Herlighet skal stige ned og overskygge. Som en mor med hennes kyllinger, forteller jeg at Min STORE HERLIGHET NEDSTIGER blant dere og overskygger dere.»

«Og lukten av MIN FORTÆRENDE ILD. For Mine tjenere har ropt ut til Meg. Ja, Mitt folk har ropt ut og har lengtet og har hevet deres stemmer i middnattstimen til Meg. Og jeg har hørt deres rop,» sier Herren, «og jeg forteller deg at det du ser i denne utgytelsen er bare en skygge av det jeg skal gyte ut i de kommende dager – i månedene som kommer,» sier Herren. «For har Jeg ikke lovet at jeg skal besøke? Har Jeg ikke lovet at Jeg skal gi Min kraft og Min herlighet over alt kjød?

Å ja,» sier Herren,» å ja, ja, ja, ja, ja, ja,ja!»

«Og Jeg forteller deg – at det som reiser seg fra Florida skal tenne selv nasjonene – nasjonene skal skinne med min herlighet. Å, ja, for det er mange, mange som sier, « Her er miraklene,» og det er mange, mange, mange som sier, «Vi er leie av det falske og oppskrytte. Men jeg skal virke på slikt vis at munnen på kynikerne skal bli lukket, kun på et øyeblikk. De skal bli lukket og de skal se i forbauselse i det Min Ånd velter ut på massene,» sier Herren. «Og stadier skal bli fylt på grunn av det jeg har valgt å gjøre i Florida – stadier skal bli fylt over hele jorden.»

Wendy Alec avsluttet dette ordet med, «Til deg, kjære Todd, fra Herren.»


Mot historiens klimaks

Ellen G. White har i boken «Mot historiens klimaks» beskrevet en bevegelse i endetiden som ligner Lakelandvekkelsen på en rekke vesentlig punkter.

Ved hjelp av to store villfarelser - læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet - vil Satan bedra folk. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med romerkirken. Protestantene i De forente stater vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen. De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot romerkirken. Under innflytelse av denne tredobbelte alliansen vil De forente stater følge i pave maktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet.

Fordi spiritismen mer og mer tar etter dagens gjengse kristendomsform, har den større muligheter til å bedra og besnære. Til og med Satan er omvendt, ifølge vår tids tenkesett. Han vil vise seg som en lysengel. Ved hjelp av spiritismen vil det skje mirakler. Syke vil bli helbredet og mange uforklarlige undere vil bli utført. Og fordi åndene gir seg ut for å tro på Bibelen og viser aktelse for kirkens ordninger, blir deres virksomhet anerkjent som en åpenbaring av guddommelig makt.

Skillelinjen mellom de gudløse og dem som kaller seg kristne, er nesten ikke merkbar. Kirkemedlemmer er opptatt av de samme tingene som verdslige mennesker er opptatt av, og er parat til å gjøre felles sak med dem. Satan er fast bestemt på å gjøre dem til ett og styrke sin sak ved å samle dem alle i spiritismens leir. Ettersom mirakler ifølge katolsk tankegang er et sikkert tegn på den sanne kirke, vil de uten videre bli bedratt av disse mirakuløse krefter. Og protestantene, som har kastet fra seg sannhetens skjold, vil også bli villedet. Katolikker, protestanter og verdslige mennesker uten forskjell vil godta ytre gudsfrykt, men ikke dens kraft. De vil oppfatte denne alliansen som en storslått bevegelse som skal omvende verden og innvarsle det lenge ventede tusenårsriket. 

Gjennom spiritismen opptrer Satan som menneskehetens velgjører. Han helbreder folk for sykdom og hevder at han vil innføre et nytt og mer høyverdig religionssystem.