Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Gnostisismen:

Ordet Gnosis er gresk og betyr "erkjennelse", "kunnskap" eller "innsikt". Gnosticismen tilbød en kunnskap fra Gud gjennom hemmelig tradisjon eller direkte åpenbaring, åpenbarings kunnskap, kunnskapsord, gnosis etc. Gnostisismen eksisterte før Kristi fødsel, men senere gav gnostisismen seg ut for å være kristendom, og det enda en kristendom av forbedret merke. Alt på apostlenes tid var gonostisismen en hovedmotstander til kristendommen. (se 1.Tim 6,20.)

Gnostikerne søkte gjennom et strengt asketisk liv å stige opp på høyere åndelige nivå. Likesom senere katolske nonner og munker plaget de seg selv, avviste all jordisk behag, og levde i sølibat. Andre gnostikere hevdet at fordi verden er ond, og legemene deres falne, så spilte det ingen rolle hvordan de levde