Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Montaismen: Omkring år 200 e.Kr dukket Montanus og hans munker opp. De talte i tunger, hadde syner og eksperimenterte med ekstase. Transendal meditasjon ble brukt av montaistmunkene ved at de måtte repetere helgennavn og et jomfrunavn (Cybele) og navnet på en himmelgudinne (Semiramis), senere Jomfru Maria.
Montaistene gav seg ut for å være kristne av forbedret merke. De la stor vekt på åndelige manifestasjoner.

Hovedprinsippet i Montanismen var at Talsmannen, Sannhetens Ånd, som Jesus hadde lovet i Johanes Evangelium, manifisterte seg gjennom Montanuys og profetene og profetinnene.

Man vet relativt lite om Montanus. Før han konverterte til kristendommen var han sannsynligvis prest i den orientalske ekstatiske kulten omkring Cybele, fruktbarhetsgudinnen. I følge kirkehistorikeren Eusebius fra Caesarea (4. århundre) begynte Montanus sin profeti-virksomhet i årene 172-172 e.Kr i området Phrygia i dagens sentrale Tyrkia. Montanus ble leder for en gruppe av "illuminati" ("de opplyste"), som inkluderte profetinnene Priscilla og Maximilla. Medlemmene i gruppen gikk inn i transer og ekstaser og hadde manifestasjoner i anfall, samt de uttalte rare språk (tungetale ) som de oppfattet å være fra oraklet Den Hellige Ånd.

Montanismen la også vekt på et moralsk strengt liv. Tertullian ble etter hvert den fremste tilhenger av denne sekten og ledet den med stor framgang i Kartago.