Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

De Franske Profetene eller Camisards i det 17. og 18. århundre. Grupperinger av franske hugenotter (protestanter) som drev gerilliakrig mot kongelige tropper og den Romersk Katolske kirke. RK kirker ble brent og prester ble drept eller jaget. De så på seg selv som en profetisk gruppe, en tusenårs manifestasjon som skulle bringe Gud´s rike på jord. De opplevde mange åndelige manifestasjoner. Her en skildring av deres profetiske kraft: "Det første tilfelle [av opprør] vokste ut av de profetiske uttalelser til en ti år gammel jente... hun etterlyste anger... snart ble alle barna i Cevennes grepet av ånden og profeterte. Barn så unge som tre ble kjent for å formane menneskene i religiøse samtaler. Voksne, også, ble grepet av ånden og talte i tunger- deres fysiske handlinger var ganske heftige. De falt bakover med kroppen utstrakt til full lengde på bakken, deres kropper gikk gjennom forvrengninger inkludert heving av bryst og innsynking av magen - etterpå ville de profitere, og mane folket til anger og fordømmelse av den Romersk Katolsle Kirke.

På grunnlag av profetier de trodde kom fra Den Hellige Ånd ville de drepe, eller la leve de katolikker som kom i deres makt. En og samme person var både profet og militær kommandør. De trodde Gud hadde gitt dem autoritet til å drepe deres fiender og at Kirken ville triumfere over verdens systemer og regjere i endetiden.