Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

SHAKERS, ( 1774 ) Denne gruppen er nok et eksempel på pseudo-kristne kulter som har mengder av fysiske og åndelige manifestasjoner, men total feil lære. De ble ledet av Mor Ann Lee, som trodde hun var det andre komme av Kristus, som et kvinnelig prinsipp. Shakers sekten oppstod omkring 1750 i Storbritania under navnet "United Society of Believers in Christ´s Second Comming. De var sterkt influert av kvekere og de "franske profeter". I 1774 kom Ann Lee til USA og lærte at kirken var i endetiden, fornyelsen av Åndens gaver, og at hun hadde blitt sent av Gud for å sette opp et tusenårig herredømme på jord, som ville lede til Kristen perfeksjon. De opplevde tungetale, helbredelser, visjoner, profetier og all slags manifestasjoner.

     Avdøde "Mother Ann Lee" , ånder, ja til og med Jesus, talte til dem gjennom spirituelle medier og åndemanere. Shakers regnes som forløperne til moderne spiritisme. De trodde på en dualistisk far/mor- guddom, universell frelse (for alle), benektet legemets oppstandelse, "Kristus Ånden", ikke Jesus, er manifestasjonen av det Guddommelige. Andre åndelige gaver: ukontroller latter, trancer, dyrelyder som bjeffing og løve-brøl, "falle i ånden", åndelig innsikt ved ekstase. Alle disse manifestasjonene kjenner vi igjen fra Toronto-bevegelsen i dag. Shakers gruppen deltok ved Cain(Cane) Ridge fornyelsen som nå sees som forbilledlig blant Toronto ledere.