Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Lydklipp fra lære i Trosbevegelsen

  1. Trosbevegelsen startet med å fornekte at Gud er suveren i det å kun helbrede de han ønsker. Se Jakob 4:14-16 Hvis du ikke ble helbredet manglet du tro eller hadde ikke det rette formularet
  2. Dette fører til fremgangsteologien. Med de rette formularer kan en bli garantert helse og rikdom.
  3. Dette førte til at en kommanderte Gud til å gjøre disse tingene, i stedet for å spørre.
  4. Tro ble omformet til ikke lenger å stole på Gud, men det var en magisk kraft som en kunne tappe fra. (Vi trenger ikke lenger Gud, vi gjør det selv.)
  5. Dette førte til læren om at gjennom denne kraften kunne vi bli små guder
  6. Dette ledet til vranglæren at Jesus ble forvandlet til en demonbesatt dødelig i helvete så vi kan bli forvandlet til Guder på jorden
  7. Til slutt ledet dette ut i en rekkke myter og falske lærer.

Her følger en rekke lydklipp fra forskjellige lærerere i trosbevegelsen med deres falske doktriner:

Fornekter Treenigheten:
William Branham
Joseph Good

Kommentarer omkring William Branham:
Benny Hinn

Jesus er kanskje ikke Gud:
Paul Crouch og Kenneth Copeland

UPC - kulten er gode kristne:
Paul Crouch

Redefinere Guddommen:
Benny Hinn 9 av dem
Benny Hinn Faderen har en kropp

Tro er en kraft & Jacob 4 er dum:
Kenneth Copeland
Fred Price
Crouch, Prince, Tilton, Hagin

Sykdom er demonisk:
Robert Tilton
Benny Hinn

Astral Projeksjon
Kenneht Copeland

Jesus lider i helvetet:
Fred Price
Fred Price
Kenneth Copeland
Kenneth Hagin
Kenneth Hagin

Kristne utvikler seg til guder:
Kenneth Copeland

Benny Hinn
Benny Hinn
Benny Hinn
John Avanzini og Morris Cerullo
Paul Crouch

Gud, Faderen, er et menneske:
Kenneth Copeland 6 fot høy
Kenneth Copeland Adam er Gud

Gud, Faderen er fra en annen planet:
Kenneth Copeland
Kenneth Copeland

Sanne kristne er rike:
Fred Price
Robert Tilton
R.W. Shambach

Sanne kristne blir ikke syke:
Benny Hinn
Holbart Freeman
Fred Price
Fred Price
Kenneth Copeland

Adam var Gud/Supervesen:
Benny Hinn (fly til månen)
Kenneth Copeland

Kenneth Copeland inrømmer at flere har forsøkt å proklamere helbredelse på grunn av hans lære og er døde på grunn av det.

Selv etter alt dette, holder de fremdeles fast ved disse læresetningene i den grad at det virker som de faktisk truer de som avslører disse falske doktriner. Noen ganger nevnes det at deres barn vil lide.

Klipp er tatt fra audio-versjonen av Christianity in Crisis, av Hank Hanegraaff, samt andre forskjellige kilder. Denne boken kan skaffes fra Christian Research Institute


 

 


Kilde: www.biblefacts.org