Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Torontovekkelsen i IMI-kirken

”Catch the Fire Ministries” fra Toronto har arrangert konferanse i IMI-kirken i Stavanger nå i januar og kommer tilbake i mars. Jeg var tilstede ved deler av ett møte og kan fortelle at allerede da var vekkelsesvinden så vidt begynt å blåse. Først intim og intens lovsang til trommebeat og elgitar.  I vitnesbyrd ble det fortalt hvordan enkeltpersoner ble fornyet og fikk kjenne Farskjærligheten til Gud.

En person hadde i ”soaking”- bønn fått oppleve hvordan hennes egne hender ble løftet og fikk røre Jesu ansikt. Carol Arnott ba om ”Dobbel dose, Hellig Ånd, Mer Herre” og flere falt i bakken hvor de ble liggende en stund.

John Arnott begynte å tale om hvordan en ikke måtte la Guds Ånd gå forbi Norge nå. Fra et hjørne fremme i salen hørtes den intense latteren og tidvis også gråt. Enkelte rykket med hodet frem og tilbake. Dette var Torontovekkelsen slik den er kjent fra tidligere.

Muskel rykkninger, kramper, spasmer, energibølger, intens varmefølelse, ufrivillige kroppsbevegelser, spontan latter og gråt, konsentrasjonsvansker, endret bevisthetsgrad, ekstase, lykke, fred og medfølelse og åndelige opplevelser som f.eks kontakt med åndelige ledere, er i følge El Collie vanlige manifestasjoner av et religiøst fenomen som heter oppsteget Kundalini. I følge Kundalini FAQ formidles denne gjennom en såkalt ”nedstigning av shakti” (shiktipat) der en guru berører individets panne.  Denne shakti regnes i følge Sidda Mahayoga FAQ for å være svært smittsom, bare tilstedeværelsen av en med sterk aktiv shakti kan gjøre at andre motar ”shaktipat”.

Kriyas er navnet på de spontane bevegelser som skjer etter at kundalinioppvåkningen har skjedd og disse er kjent for å medføre en mental renselse der en for eksempel kan bli kvitt bitterhet. Den som skal motta shakti, eller salvelsen om du vil, må kun overgi seg til denne kraften, men hymnesang kan være til hjelp for å fremme overgivelsen.

Er det flere enn meg som ser en alarmerende likhet mellom denne over 1000 år gamle okkulte praksis og den omstridte Torontobevegelsen?

Anders Olav Bjørkavåg
Sandnes

- først trykket på debattsidene i Dagen 23. januar 2007 - (www.dagen.no)