Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners lære- setninger - 1.Tim 4, 1

Men onde mennesker og bedragere blir stadig verre og verre. De forfører og blir forført - 2. Tim 3.13

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

 

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Will Baron var oppriktig i sin tjeneste av "Gud" og de opphøyde mestre. Han gjorde raskt store fremganger og ble en personlig tjener for "Djwhal Khul".

Will Baron hadde bare forakt overfor bibelen, så stor var overraskelsen da New Age gruppens leder, Muriel, forkynte at de skulle legge vekk de okkulte skriftene og studere bibelen.

Omskiftet i gruppen var dramatisk, fra nå skulle de følge "Master Jesus Kristus" og framstå som en kristen kirke. Den okkulte læren holdt de fast ved og også de åndelige metodene, visualisering, meditasjon, "channelling" og åpenbaringer av lysvesener. Budskap fra åndene bekreftet at dette var til gode for New Age.

I boken "Deceived by the New Age" forteller den tidligere New Age presten, Will Baron, sin livshistorie.

Som New Age-prest hadde han møter med fantastiske lysende vesener, deriblandt Master Djwhal Khul og et åndelig vesen han trodde var Jesus Kristus.

Will Baron vokste opp i en by i England med kristne foreldre. I ung alder ble han interessert i det okkulte, særlig etter han så en film om satanisme. Gradvis forlot han sin barnetro og levde et mer og mer versdlig liv med drikking, festing og stygge ord. Senere ble han med i en New Age kirke der han mediterte og lærte seg å kommunisere direkte med de "oppstegne mestre" gjennom "channelling." Han studerte nøye de okkulte skriftene til Alice Baily som "Mesteren" Djwhal Khul telepatisk dikterte tidlig på 1900-tallet.

Han mottok stadig budskap fra "sitt høyere jeg". En indre stemme kommuniserte med han, han fikk "åpenbaringskunnskap" eller kunnskapsord, rhema. . Hvis han ikke fulgte kommandoene som ble gitt medførte det at han ble deprimert og plaget psykisk.

Will Baron fant også en besynderlig likhet mellom den åndelige veiledningen han fikk i meditasjon og metoden med åpenbaringsord som Copeland forkynte. Copeland og trosbevegelsen forkynner at man kunne få åpenbaringsord direkte ved Den Hellige Ånds stemme. Lederne i denne bevegelsen opplever at de stadig får slike kunnskapsord og profetier. Det er også vanlig blant vanlige medlemmer den karismatiske bevegelsen.

Senere ble Will Baron med i en annen karismatisk menighet og tok dåp der. Gjennom stadige repetisjoner av "Takk Jesus" fraser, oppnådde han "åndsfrukten" tungetale. For han føltes tungetale likt ut som "channeling" - men nå talte han på et ukjent språk og ikke budskap fra ascenderte mestere.

Will Baron leste en bok skrevet av Ellen White, og ble overbevist om at hans åndelige veiledere i virkeligheten var fallne engler og Satans hjelpere. Han omvendte seg og fant fram til bibelens sannheter.

Will Baron advarer mot den falske kristendommen som brer seg, og som egentlig er en del av New Age. Han advarer spesielt mot "kunnskapsord" og innadvendt meditasjon.

Fra nå av skulle de rette sine ånelige bestrebelser til "Faderen" og be i Jesu Navn.

Medlemmene i denne New Age gruppen fikk beskjed om å oppsøke møtene til den anerkjente predikanten i Trosbevegelsen, Kenneth Copeland.

Målet for New Age bevegelsen slik Will oppfattet det, er å skape en felles religion og forberede tusenårsriket der "Master Jesus Kristus" returnerer til jorden og regjerer på jorden. Dette er selve den nye tidsalderen, New Age, som de jobber for å fremme.

Muriel fortalte gruppen at hun hadde blitt instruert av den åndelige veilederen med navnet "Faderen" - at evangelistene Kenneth Copeland og Kenneth Hagin var de kristne forkynnerne som lå nærmest "New Age".

Will Baron fikk selv beskjed fra sine åndelige veiledere å stadig oppsøke møtene til Kenneth Copeland. Copelands møter var fyllt av manifestasjoner, tungetale, og andre "tegn og undre". Det vekket hans interesse at Copeland forkynte at Jesus snart ville vise seg i fysisk i kirkene. Dette stemte overens med det Muriel hadde fått vite fra sine åndelige veiledere.