Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Kansas City Profetene:

I desember 1982 ble "Kansas City Fellowship" dannet, en ny menighet som etterhvert også ble kjent under navnet "Grace Ministries." .Denne bevegelsen ble hurtig senteret for en ny bevegelse der "profetisk tjeneste" er det sentrale. Blant de toneangivende profetene i denne bevegelsen er i første rekke Paul Cain, Bob Jones, John Paul Jacson, Rick Joyner, og Mike Bickle. Disse personene er såkalt salvet til profetisk tjeneste. De mottar "klare ord fra Herren". Det formidles typisk Latter Rain og Manifest Sons of God lære. Røttene går tilbake til William Branham, Franklin Hall og Essek Kenyon. Paul Cain reiste med William Branham og kallte ham "den største profet som noen gang har levd."

Typisk er læren om og praksisen av "Åpenbaringskunnskap" (Rhema-ord, kunnskapsord, gnosis) til det åndelige mennesket. Profetene forteller stadig om seanser de har hatt ansikt til ansikt med "Gud".

De har vært på reiser til himmelen og vandret med Jesus der oppe.

Oppstyret rundt "Kansas City Prophets" var fremtredende i 80-årene, men roet seg ned da John Wimber i 1990 adopterte dem til sin Vineyard bevegelse. Bob Jones er kreditert mange av profetiene angående Torontobevegelsen.

Joel´s arme:

Paul Cain forteller at han 19 år gammel fikk besøk av en engel som åpenbarte seg i stor prakt og herlighet. Den strålende engelen holdt et sverd som pekte på en oppslagstavle. På tavlen stod det: Joels arme, nå i trening. Da han spurte Herren hva det betydde ble han ledet gjennom Joels bok. Joels arme beskrives i Joel 2:1-11. For Cain og andre, er Joels arme den store siste dagers kirke. Dette er de som erobrer jorden for Kristus, er i perfekt enhet, er uovervinnelige og utfører dommen.