Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Benny Hinn

Tolifik Benedictus "Benny" Hinn (f.1953, Jaffa, Israel) er en kontroversiell og innflytelsesrik pastor innen trosbevegelsen. Han vokste opp innen den Gresk Ortodokse kirken.

Hinn har selv skrevet at han hadde en dyp religiøs opplevelse i desember 1973, da han han reiste med charterbuss fra Toronto til Pittsburg for å delta på et "mirakel-møte" holdt av Kathryn Kuhlman. Selv om Hinn aldri møtte Kuhlman, deltok han ofte på hennes helbredelsesmøter og innrømmer den innflytelsen Kuhlman hadde på han i en rekke intervjuer. Hinn har også innrømmet at han har besøkt Kuhlmans grav ved flere anledninger i hensikt å tilegne seg den "kraften" som Kuhlman hadde til å helbrede andre.

Hinn grunnla Orlando Christian Center i 1983. Hinn leder nå TV-showet "This is your day" (Dette er din dag) - et 30 minutters daglig program som sendes på mange nettverk verden over. Benny Hinn er svært innflytelsesrik og har mange tilhengere verden over. Han arrangerer ofte "korstog" med helbredelsesmøter, møter som er fylt med stemningsfull musikk og åndelige opplevelser og mange helbredelser. Benny Hinn har opp gjennom tiden kommet med en rekke kontroversielle uttaleler og profetier.

ARTIKLER:

Benny Hinn og englene: Benny Hinn hevder han en rekke ganger hatt besøk av engler - her er et videoklipp der han forteller om disse opplevelsene.

Kilder: Wikipedia: Benny Hinn |