Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

RODNEY HOWARD-BROWN

Rodney Howard Brown regnes blant mange som opphavsmannen bak lattermanifestasjonene i trosbevegelsene og senere i torontobevegelsen.

Året var 1979. Rodney Howard-Browne, fra Sør-Afrika, tilbringer mange timer "praying for a deeper experience with God". Bønnen han ba var et krav til Gud om dette, og en trussel "hvis ikke du kommer til meg nå, så kommer jeg til deg" Fra boken hans "The touch of God" leser vi:

"Suddenly the fire of God fell on me. It started on my head and went right down to my feet. His power burned in my body and stayed like that for three whole days… My whole body was on fire from the top of my head to the soles of my feet. Out of my belly began to flow a river of living water. I began to laugh uncontrollably and then I began to weep and then speak with other tongues.

"I was so intoxicated on the wine of the Holy Ghost that I was literally beside myself. The fire from God was coursing through my whole being and it didn´t quit….Because of that encounter with the Lord, my life was radically changed from that day on."


Browne reiste så til USA og begynte fokynnne og utbre denne åndsgaven /sugesjonen /demonen gjennom å be folk åpne seg for den. Denne ånden spres ved direkte kontakt: d.v.s. man må reise til et møte der denne åndsmakten manifisterer seg, og så kan man selv bringe den vider til nye sammenhenger.

Rodney Howard Brown reiste i desember 1987 fra Sør-Afrika til Orlando, Florida, hvor Benny Hinn har sitt hovedkvarter. Følgende klipp fra et "Benny Hinn Healing Crusade" i St. Atnonio, Texas januar 1991: Film:

Last ned dette klippet som wmv-fil. (3 MB)

Legg merke til i dette filmklippet hvordan Rodney tidvis må bruke håndmakt for å bringe folket i bakken. Dette klippet er også kjent for sitatet fra Benny Hinn der han synes å si "Deamon, Deamon, Deamon, release him, release him, relase him"
(Demon, , frigjør ham)

I det neste klippet er det Kenneth Copeland som profeterer over Rodney Howard Brown og sender ham ut i tjeneste. Dette skjedde i noe før Browns innflytelse på Randy Clark medførte starten på Latterbevegelsen fra Toronto (1994)

Last ned som wmv. (3 MB)

Legg merke til hvor mye lettere Rodney Howard Brown får menigheten med seg i det åndelige/suggesitive showet han leder. Så trer Kenneth Copeland frem som "leder" av showet og gir Brown en "åndsoverdose" så Brown sovner hen. Hvorpå mer tungetale og så en "profeti" om hvordan "Dette bare er en start" - etc. Copeland avslutter med å fortelle hvordan han ønsker at vi skal knytte oss til det "overnaturlige" (supernatural) - man kan like gjerne si i denne sammenheng: Det okkulte.