Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Latter Rain: Denne bevegelsen startet i North Battleford i Canada i 1947. Inspirert av Franklins Halls bok, og møtene til William Branham, møttes tre menn (George Hawton, Percy Hunt og Herrick Holt) til fornyelses møte. De fastet i flere uker og bad om "en ny ting" og at en vekkelse måtte bryte ut. I februar 1948 falt kraften på dem. Profetier ble gitt om en ustoppelig ny bevegelse av fornyelser som var i utbrudd og som ville lede til Guds endetids store innhøstning. Folk strømmet til for å motta kraften som ble formidlet ved håndspåleggelse.

Denne nye læren ble mottatt gjennom PROFETIER, og utvelgelsen av apostler og andre tjenester skjedde gjennom PROFETIER.

Tanken om at "Gud gjør noe nytt" er sentral. De klassiske pinsemenighetene fordømte Latter Rain bevegelsen i 1949, men læren levde videre i ulike grupper, og ble gradvis mer annerkjent. George Warnocks bok "Tabernaklets Fest" (The Feast of the Tabernacles) inneholder de klassike LR læresetningene om Kristus i Menigheten, enhet, den andre pinsedag og gjenopprettelsen, som i dag er en del av den karismatiske bevegelse.