Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Emanuel Swedenborg (1688 - 1772): Sønn av en svensk Luttersk biskop. Viteskapsmann og teolog. I 1744 og 1745 hadde han en mengde drømmer og visjoner. . Hevdet å gjøre mystiske reiser til himmelen og helvete. Samtalet ofte med "engler" og "Åndelige vesner" som åpenbarte seg. Swedenborg forsto seg selv som en Gud´s utvalgte tjener til å bringe nye åpenbaringer og sannheter til menneskeheten. Skrev flere bøker med blanding av kristne begreper og okkult-metafysisk lære. Swedenborg lærte at Herren virket gjennom tidløse sannheter i alle religioner, og fremhevet potensialet hos hvert individ til frelse, uansett religion. Lærte også om det "Guddommelige menneske". For hvis Gud var menneske i det himmelske rike, så fulgte det at en vei kanskje var åpen for mennesker å bli Guder mens de vandret på Jorden.
Swedenborgs lære levde videre i et eget kirkesamfunn "The Lord´s New Church". Videre blandet den seg med mesmerismen i bevegelser som "Mind Cure" og "New Thought". Mye av læren finnes i "New Age"

Franz Anton Mesmer (1734 - 1815): Lege og helbreder. Hypnosens far. Drev med Magnetisk Healing. Fikk sin opplæring i de åndelige mysterier fra en Romersk Katolsk Jesuitt prest, Maximilian Hell.