Spiritismens inntog i kristendommen

En ny tid er her - "New Age" - tiden for:

Bibelord

For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger

2.Kor 11,13-15

Bibelens profetiske advarersler om den store forførelsen i endetiden oppfylles nå:
Og Og han ropte kraftig med høy røst og sa: «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd - Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Joh. Åp 18, vers 2 og 4

Toronto-vekkelsen og Randy Clark:

Røtter: Bevegelsen begynte da evangelisten Randy Clark fra Vineyard-menigheten i St-louis, Missouri, kom for å holde fire møter i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20. Januar 1994. Den vesle møteserien ble etterhvert flere måneder lang. Senior pastor ved Toronto menigheten er John Arnott.

John Arnott mottok i 70-årene viktige impulser gjennom Kathryn Kuhlmans virksomhet. Kuhlman holdt helbredelses møter med sterke overnaturlige manifestasjoner. Senere gjorde Benny Hinn et mektig inntrykk på han, blant annet i 1992 da Hinn igjen hadde møter i Toronto. Benny Hinn hadde i sin tid selv mottat "salvelsen" på et Kathrin Kuhlman møte.

I juni 1993 var John Arnott i Forth Worth, Texas, og opplevde Rodney Howard Browne på et møte hos Kenneth Copeland. Browne tilhører trosbevegelsen. Browne kommer fra Sør-Afrika og tilhørte opprinnelig Ray McCauleys Rhema-kirke der. Mot slutten av 80-årene hadde han mange møteserier i USA der folk falt overende, og havnet i orgier av ukontrollert latter. Dette møtet med Browne var en sterk opplevelse for Arnott. Og under en reise til Argentina senere i 1993, opplevde han selv å "falle under kraften" og ta i mot "salvelsen" . Den som formidlet kraften over til Arnott, var Claudio Freidzon, som var opprinnelig pinsevenn og mottok "salvelsen" på et av Benny Hinns møter.

I 1993 hadde Rodney Howard Browne møter i Kenneth Hagins Rhema i Tulsa. Dit reiste Randy Clarke.

Clarke ble overveldet, og fortsatte å oppsøke Browns møter. Og i Lakeland, Florida, på tidlighøsten, opplevde han at Rodney Hovard Browne gav ham "salvelsen" til en tilsvarende tjeneste som den han selv hadde.

De nye, sterke møteopplevelsene som nå fulgte i Randy Clarkes menighet, vakte stor oppsikt. Han ble invitert til det årlige møtet for alle Vineyard-menigheter, i november 1993. John Arnott inviterte straks Clarke til en møteserie i Toronto Airport Vineyard. Slik kom det hele i gang.

Fra Toronto spredte den nye vekkelsen seg i løpet av kort tid til menigheter over hele verden. To Vineyard pastorer deltok på Oase-stevnet i Skien sommeren 1994. Toronto Vineyard pastor Marc Dupont virket sommeren 1994 i Kristkirken, Bergen. Mange pinsemenigheter har tatt i mot den nye "salvelsen". Redaktøren for dette nettstedet var selv tilfeldigvis tilstede den gang denne latterbevegelsen kom til pinsekirken i Bergen, og forlot salen i undring og forskrekkelse.

Videre følger et videoklipp som er Randy Clarks vintesbyrd okring starten av "Toronto-vekkelsen". Dette er hentet fra "Catch The Fire Conference" i oktober 1993 (wmv-fil 8MB)

Dette er vitnesbyrdet til den mannen som starten en av de mest innflytelsesrike moderne åndelige kristne bevegelsene vi kjenner til, Torontobevegelsen. På grunn av dette vitnesbyrdet reiste kristne ledere og menighetsmedlemmer jorden rundt for å "ta del i vekkelsen" - hvilket vannvidd. Kan du høre navnet Jesus bli nevnt? Hva med syndebyrde, frelse eller omvendelse fra døde gjerninger?